Giới Thiệu về GoldTime Coffee Yên Bái

Chi Nhánh đầu tiên của GoldTime tại Yên Bái.

Địa chỉ: Số 5, phường Tân An (đường Nguyễn Quang Bích), thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Số điện thoại: 0966632758