GoldTime Coffee Bảo Lộc Chính Thức Khai Trương

?Chúc mừng GTC Bảo Lộc đã chính thức đi vào hoạt động.
?Chúc mừng các thành viên Bảo Lộc đã và đang trở thành cổ đông của hệ sinh thái GTC cùng với những giá trị thực.
?? Từng bừng chào đón ngôi nhà chung tiếp theo của cộng đồng GTC.

Địa chỉ : 98-100 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp Bảo Lộc, Lâm Đồng.