GoldTime hân hoan chào đón chi nhánh thứ hai ở Yên Bái

Thật tuyệt vời khi chúng ta được chứng kiến sự phát triển liên tục của GoldTime. Chi nhánh thứ hai của GoldTime ở Yên Bái, đồng thời là chi nhánh thứ bảy của GoldTime trên toàn quốc.

Sự phát triển mạnh mẽ của GoldTime trong thời gian vừa qua là minh chứng tốt nhất cho tất cả chúng ta về sự thành công của chuỗi hệ thống GoldTime Coffee. Hãy cùng chia sẻ và chiêm ngưỡng những hình ảnh đẹp nhất ở chi nhánh thứ hai ở Yên Bái nào:

Địa chỉ: 56 Đường Bảo Lương, Thành phố Yên Bái

Số điện thoại: 0946 266 222