2. Khi tham gia đầu tư tại GOLDTIME bao giờ tôi được chia sẻ lợi nhuận và lợi nhuận sẽ là bao nhiêu?

Lưu ý GoldTime không phải là một kênh đầu tư tài chính thông thường chúng tôi không hứa hạn bất cứ khoản chia sẻ lợi nhuận nào ra một con số cụ thể cả. Nhà đầu tư khi bắt đầu tham gia và trở thành cổ đông phân quyền của GoldTime sẽ được chia sẻ lợi nhuận ngay trong tháng đầu tiên khi các hoạt động kinh doanh của GoldTime có doanh thu trong tháng(80% tổng doanh thu chia điều cho tất cả các cổ đông phân quyền nhiều hay ít dựa theo số cổ phần đang nắm dữ). Lợi nhuận nhận được phụ thuộc vào quá trình hoạt động kinh doanh của các điểm chuỗi và các hoạt động kinh doanh khác của GoldTime.