3. Hiện tại tôi chưa đầu tư vì một số lí do. Nhưng tôi vẫn muốn đồng hành cùng GTC vậy phải làm sao?

Cơ hội đồng hành cùng GTC vẫn có khi chưa là cổ đông, bạn có thể tham khảo phần lợi ích và quyền lợi của công tác viên.