4. Hiện tại có rất nhiều mô hình kêu gọi vốn đầu tư hình thức Ponzi, scam. Điều gì khiến cho mọi người an tâm đầu tư tại GoldTime?

Thứ nhất các điểm cửa hàng đã có sẳn mới tiếp nhận cổ đông phân quyền.

Thứ hai đội ngũ lãnh đạo ra mặt và được công khai ngay tại website.

Thứ ba công ty GoldTime được phép hoạt động công khai minh bạch trước pháp luật Việt Nam.