5. GoldTime có hoạt động với mô hình đa cấp không?

Với mô hình kinh doanh của GoldTime nhà đầu tư và khách hàng rất dễ bị nhầm lẫn mô hình kinh doanh đa cấp biến tướng hiện nay. Cơ bản mô hình kinh doanh đa cấp là một mô hình kinh doanh tiên tiến khá phổ biến và rất phát triển hiện nay. Ở nước ngoài mô hình này được phép hoạt động một cách hợp pháp. Có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt giữa mô hình đa cấp chính thống và biến tướng tại các diễn đàn trang website khi thao tác tìm kiếm tại google, youtube…

Tại GoldTime chúng tôi áp dụng phương thức chi trả hoa hồng cho cộng tác viên khi giới thiệu nhà đầu tư mới với một con số cụ thể và có giới hạn. 85% số tiền đầu tư được dùng để setup các điểm cửa hàng 15% còn lại dùng cho việc trả thưởng hoa hồng cho việc marketing GoldTime sử dụng con người làm công cụ để truyền thông quảng quá thương hiệu là chủ yếu. Ngoài ra tại GOLDTIME nhà đầu tư không hề bị ép buộc phải giới thiệu nhà đầu tư mới có thể thu hồi vốn. Với chính sách đồng chia sẻ lợi nhuận cho cổ đông và việc trao đổi cổ phiếu của công ty nhà đầu tư hoàn toàn có thể thu hồi vốn một cách dễ dàng mà không bị lệ thuộc vào việc phải giới thiệu nhà đầu tư mới. Các mô hình kinh doanh tạo ra doanh thu cho GoldTime rất xác thực và hoàn toàn bền vững.