6. Khi trở thành cổ đông làm sao để kiểm soát được việc kinh doanh của chuỗi cửa hàng?

Cổ đông phân quyền dễ dàng kiểm soát được việc kinh doanh của các cửa hàng thông qua máy tính thống kê việc kinh doanh được đặt tại các cửa hàng thuộc chuỗi cửa hàng GoldTimeCoffee.