7. Khi công ty tiến hành chia sẻ doanh thu làm sao để tôi nhận được số tiền đó?

Số tiền nhận được sẽ hiển thị trong tài khoản của cổ đông tại website. Cổ đông tiến hành đăng nhập và thao tác thực hiện rút tiền, tiền sẽ được chuyển về tài khoản ngân hàng đã được cung cấp trên mục hồ sơ.