1. GoldTime Coffee Là Gì?

 GTC là cổng kết nối cộng đồng.
_ Sản phẩm chuỗi cafe được bán ra cộng đồng thông qua cty CP TM DV DT Thời Gian Vàng.
_ Chuỗi Goldtime kinh doanh café dạng chuỗi và chỉ trả tối đa 15% cho đại lý và cộng tác viên GTC.